Μαθηματικά

Τα μαθηματικά στον κόσμο των παιδιών και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο απέχουν πολύ από αυτόν των ενηλίκων. Μερικοί από τους στόχους των μαθηματικών είναι, τα παιδιά να μπορούν να κατηγοριοποιούν, να συσχετίζουν, να ταξινομούν και να οργανώνουν ότι μας περιβάλλει.

Έτσι για να αρχίσουν τα παιδιά να σκέφτονται με μαθηματικό τρόπο πρέπει να τους δίνουμε ευκαιρίες να εξερευνούν, να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν ιδιότητες και να μπορούν να ξεχωρίσουν «Προ-μαθηματικές έννοιες» (μικρό-μεγάλο, πλατύ-στενό, κοντό-ψηλό κλπ).

Σχηματοελαφάκια!!!

Ηλικία: 1-2, Ηλικία: 2-3, Ηλικία: 3-5, Μαθηματικά

Free

Βάλε τόσα στολίδια όσα και ο αριθμός

Ηλικία: 3-5, Μαθηματικά

Free

Βρες τον σωστό αριθμό

Ηλικία: 3-5, Μαθηματικά

Free

Στεφανάκι με σχήματα

Ηλικία: 1-2, Ηλικία: 2-3, Ηλικία: 3-5, Μαθηματικά

Free

Ομαδοποιήση στολιδιών

Ηλικία: 2-3, Ηλικία: 3-5, Μαθηματικά

Ώρα να στολίσουμε το δέντρο μας! Τα στολίδια μας όμως έχουν μπερδευτεί. Μπορείς να τα ομαδοποιήσεις; Οδηγίες κατασκευής: Εκτύπωσε Κόψε Πλαστικοποίησε (προαιρετικό) Στόχος της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να μπορούν να ομαδοποιούν με βάση ένα κριτήριο. Οδηγίες παιχνιδιού: Ομαδοποιούμε τα στολίδια με κριτήριο το είδος τους. Εκτύπωση αρχείου

Παγωτοαριθμοί

Ηλικία: 3-5, Μαθηματικά

Free