Μαθηματικά

Τα μαθηματικά στον κόσμο των παιδιών και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο απέχουν πολύ από αυτόν των ενηλίκων. Μερικοί από τους στόχους των μαθηματικών είναι, τα παιδιά να μπορούν να κατηγοριοποιούν, να συσχετίζουν, να ταξινομούν και να οργανώνουν ότι μας περιβάλλει.

Έτσι για να αρχίσουν τα παιδιά να σκέφτονται με μαθηματικό τρόπο πρέπει να τους δίνουμε ευκαιρίες να εξερευνούν, να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν ιδιότητες και να μπορούν να ξεχωρίσουν «Προ-μαθηματικές έννοιες» (μικρό-μεγάλο, πλατύ-στενό, κοντό-ψηλό κλπ).

Παγωτοαριθμοί

Ηλικία: 3-5, Μαθηματικά

Free

Τα σχήματα

Ηλικία: 2-3, Ηλικία: 3-5, Μαθηματικά

Free

Λουλουδοχρώματα

Ηλικία: 1-2, Ηλικία: 2-3, Μαθηματικά

Free