Γλώσσα

Ίσως η βασικότερη ενότητα από τις υπόλοιπες, γιατί μέσα από την γλώσσα επικοινωνούμε και κατ’ επέκταση κοινωνικοποιούμαστε και γενικά ρυθμίζουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Το επίπεδο κατάκτησης της ανάγνωσης και της γραφής συνδέεται με τη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών.

Στο νηπιαγωγείο ο στόχος μας για την γλώσσα είναι τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από προγραφικές ασκήσεις και προ-αναγνωστικές δραστηριότητες. Θα βρείτε πλούσιο υλικό στην ενότητα μας «Γλώσσα».

Τα μέρη του σώματος μας

Γλώσσα, Ηλικία: 3-5

Free

Τα χρωματιστά ψαράκια

Γλώσσα, Ηλικία: 2-3, Ηλικία: 3-5

Free

Δρόμος με γράμματα-Προγραφικές ασκήσεις

Γλώσσα, Ηλικία: 3-5