Γλώσσα

Ίσως η βασικότερη ενότητα από τις υπόλοιπες, γιατί μέσα από την γλώσσα επικοινωνούμε και κατ’ επέκταση κοινωνικοποιούμαστε και γενικά ρυθμίζουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Το επίπεδο κατάκτησης της ανάγνωσης και της γραφής συνδέεται με τη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών.

Στο νηπιαγωγείο ο στόχος μας για την γλώσσα είναι τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από προγραφικές ασκήσεις και προ-αναγνωστικές δραστηριότητες. Θα βρείτε πλούσιο υλικό στην ενότητα μας «Γλώσσα».

Στόλισε το δεντράκι με τα γράμματα της αλφαβήτας

Γλώσσα, Ηλικία: 2-3, Ηλικία: 3-5

Free

Χρωματιστά λαμπάκια με τα γράμματα της ΆλβαΒήτας

Γλώσσα, Ηλικία: 3-5

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Γλώσσα, Ηλικία: 1-2, Ηλικία: 2-3, Ηλικία: 3-5

Free

Γράψε το όνομα σου στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Γλώσσα, Ηλικία: 3-5

Free

Προγραφικές ασκήσεις με κλαδάκι από έλατο

Γλώσσα, Ηλικία: 2-3, Ηλικία: 3-5

Προγραφικές ασκήσεις με Χριστουγεννιάτικα φιογκάκια

Γλώσσα, Ηλικία: 3-5