Τα μέρη του σώματος μας

Ας μάθουμε τα μέρη του σώματος μας εξασκώντας και δεξιότητες ανάγνωσης.

Πως θα το φτιάξετε; Πολύ απλό. Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:

  1. Εκτυπώστε και κόψετε το υλικό.
  2. Πλαστικοποιήστε το και κόψτε το ξανά.
  3. Το παιχνίδι ξεκινά. Ενώστε τα μέρη του σώματος με το αντίστοιχο σημείο στο φύλλο εργασίας.

Εκτύπωση Αρχείου