Σχηματοδεινοσαυράκια

Οδηγίες κατασκευής:

  • Εκτυπώνετε το υλικό που θα βρείτε πιο κάτω σε μορφή pdf.
  • Κόβετε τα δεινοσαυράκια και τα σχήματα.
  • Προαιρετικά πλαστικοποιήστε για να αποφύγετε την φθορά τους.

Στόχοι:

Τα παιδιά να:

  1. Μάθουν τα χρώματα
  2. Μάθουν τα σχήματα
  3. Ονόματα και πληροφορίες για τους δεινόσαυρους.

Οδηγίες παιχνιδιού:

Για παιδιά 18Μ+

Δείχνουμε τους δεινόσαυρους στα παιδί μας και αναφέρουμε το χρώμα τους. Ζητούμε από τα παιδιά να το επαναλάβουν. Μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος είναι να κτυπήσετε παλαμάκια ρυθμικά το όνομα του κάθε χρώματος. Στη συνέχεια, δείξτε τα σχήματα και ζητήστε από τα παιδιά να τα ενώσουν με το αντίστοιχο χρώμα δεινοσαύρων.

Για παιδιά 3+

Δείξτε τους δεινόσαυρους στα παιδιά και ζητήστε να τους περιγράψουν. Στη συνέχεια αναφέρετε το όνομα του κάθε δεινοσαύρου και δώστε επιπλέον πληροφορίες. Έπειτα, δείξτε και ονομάστε τα σχήματα. Τέλος, ζητήστε από το παιδί να τοποθετήσει τα σχήματα στον αντίστοιχο δεινόσαυρο.

Εκτύπωση Αρχείου